الثلاثاء، 28 سبتمبر 2010

KARARAT 7ASEMA :D ( Dr.s & Bash. Ahmed Hassan )

1) El Ertefa3 : momek netla3 fo2 mostawa el rasief mn 3-4 meter
2) El Radm : momken nerdem mn el el ba7r 3ala 7asab el 7aga
3) El plaza : momken no7for ta7 el plaza w nesht3'al , bas dah fi adiak el 7dod
4) El ramp : bel nesba lel ramp el mawgood asasan fel ard maienfa3sh yeb2a mad5al el 5edma

ليست هناك تعليقات: